Pasen - zondag 4 april

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Veertig dagen fonkeling

Op de dag van Pasen in het vroegste uur,
 straalt de hele aarde van het nieuwe vuur:
 Jezus is verrezen zoals Hij heeft beloofd,
 warmte van een liefdesvuur dat nooit meer dooft. 
Ook al heb je ’t lastig, ligt alles overhoop: God begrijpt ons lijden, 
Hij brengt nieuwe tijden.
 Veertig dagen fonkeling, is veertig dagen hoop!

Marjet de Jong: www.geloventhuis.nl
 
 Muziek
Gemeente Bundel 95 (Kb 95)

Harm piano en Bart orgel

Dag 1 - zaterdag 3 april

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Wat wil ik
 Terwijl de roep in de stilte Van de vroege nacht?
 Een antwoord?
Dat is de vraag niet
De vraag is:
 Kan ik het antwoord aan? Ook als het klinkt als:
'Volg Mij!'
Als er iets moet opstaan vannacht Is het onze moed
 Om te doen zoals Hij
Als er iets moet opstaan Is het onze wil
 Hem te volgen
Als er iets moet opstaan
 Is het ons geloof
 Dat de dood niet het laatste woord is
Als er iets nieuw moet zijn vannacht Is het onze liefde
 Geboren uit Hem
 Maar bestemd voor de wereld
Als er iets moet opstaan vannacht Is het mijn antwoord op:
 'Heb je me lief?'
En wee, als je 'ja' zeg,
 Want het woord dat is opgestaan zegt: 'Oké, dat is goed, volg mij!'
Bron: boekje 'Intercity bestemming Pasen - een reisgids voor de goede week' - 2006

Reinier van Markus

Muziek
'Stille o zij stille'
Erwin Stam

Dag 2 - vrijdag 2 april

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Muziek
Br. Harm de Vries (vleugel) en pr. Bart Stam (orgel) uit Haarlem spelen lied 93 “Christus, de Heiland, Hij liet ons geen wezen”.

 

 Mark Roelofsen 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

 Goede Vrijdag Fantasie

Leo Kerseboom

Dag 3 - donderdag 1 april

Meen je dat, Leonardo? Afbakbroodjes?
Het brood op het menu van Da Vinci's beroemde schilderij, ‘Het Laatste Avondmaal’, komt niet helemaal overeen met de historische realiteit. Maar de vraag wat voor brood er bij het Laatste Avondmaal werd geserveerd is lastig genoeg.
Zoveel is zeker: in de oudheid aten de christenen alledaags brood, soms in de vorm van een krans of vlecht, maar meestal als een rond brood met kruisvormige inkepingen. Vanwege de vier insnijdingen aan de bovenkant werd het deeg 'panis quadratus' genoemd.
Hrabanus Maurus was het die in 819 AD het platte brood ‘definieerde’ zoals dat later zou worden gebruikt in de Rooms-Katholieke kerk. Hij vond in de Bijbel zijn recept voor het juiste communiebrood. Toch hield de orthodoxe oosterse kerk vast aan haar beproefde zachte broden - en was ze ook in staat haar keuze te rechtvaardigen op basis van de Heilige Schrift. Hoe kan dit? Het is een kwestie van timing.
Alles hangt af van de avond die we toeschrijven aan het Laatste Avondmaal van Jezus. De evangeliën volgens Matteüs, Marcus en Lucas vermelden de avond voorafgaand aan het Joodse Paasfeest. En bij de paschamaaltijd zouden de deelnemers beslist plat, hard, ongezuurd brood hebben gegeten. Dit was bedoeld om de uittocht van het volk Israël uit Egypte te herinneren. De uittocht zou immers zo gehaast zijn verlopen dat er niet genoeg tijd was om zuurdesem te bereiden.
Het evangelie van Johannes daarentegen plaatst het avondmaal minstens een dag eerder. In dat geval zou er een luchtiger soort brood zijn geserveerd, aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in het Nieuwe
Testament. Soms verwijst de originele Griekse tekst alleen naar brood in het algemeen (artos), en soms verwijst het expliciet naar het Feest van Ongezuurde Broden (ázymon). Soms vergelijkt Jezus gezuurd deeg met goede dingen (zoals het koninkrijk van God), en soms met slechte dingen.
In het westen maakte het platte brood plaats voor een nieuw gebakken product dat nog platter was, namelijk de wafel (Latijnse oblata = “aangeboden” of “gepresenteerd”), die bestond uit een eenvoudig brooddeeg gemaakt van water en bloem, gebakken als een wafel, maar beslist zonder enig rijsmiddel - met andere woorden, ongezuurd. Het grote voordeel: het brokkelde niet zo makkelijk af en maakt het zo mogelijk om op een waardige manier met het lichaam van Christus om te gaan.
Zo ontstond er een kleurrijke verscheidenheid aan broden - die tot op de dag van vandaag standhoudt -. Een deel van deze diversiteit ontwikkelde zich zelfs binnen individuele denominaties. Gereformeerden en protestanten gebruiken bijvoorbeeld vaak witbrood gemaakt van brooddeeg met rijsmiddelen, maar Lutherse kerken gebruiken ongezuurd brood, net als de Anglicaanse - en de Nieuw-Apostolische Kerk
 (bron: nac.today).

Mark Roelofsen

Het Laatste Avondmaal van Da Vinci (1495-1498), te zien in de voormalige eetzaal van het monnikenklooster Santa Maria delle Grazie in Milaan, is een van de beroemdste muurschilderingen ter wereld.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

 Muziek:
 Duokoraal uit de Mattheus Passion
 Michael Scherpenzeel 

Dag 4 - woensdag 31 maart

Maria / Pietà
 
Zwaar ligt hij op haar schoot, Hij die zich breken liet als brood Toen hij nog leefde.
Hij past niet in haar armen, Zijn lichaam is te groot.
 Zijn stem bereikt haar oor niet meer, zit vastgeklonken in de dood.
Alleen van binnen past hij nog:
 Waar zoveel leegte is.
 Daar vult zijn zwijgen nu haar schoot.
 
Uit: Veertig vrouwen uit de Bijbel, René van Loenen
 
 Roland van der Groen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De Pietà is een van de belangrijkste werken van Michelangelo. Het is gemaakt van marmer en is te vinden in de Sint-Pieter Basiliek in Rome. De Pietà is de voorstelling van Maria met het dode lichaam van Jezus op haar schoot, nadat zij hem van het kruis heeft afgehaald. De opdracht voor het maken van dit beeld werd gegeven door de Franse kardinaal Jean Bilheres de Lagraulas in 1498.

 Muziek:
 Als ik het wond're kruis aanschouw

 René Scholten

Dag 5 - dinsdag 30 maart

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De periode rond Goede Vrijdag en Pasen is de tijd van een mengelmoes van gedachten rondom leven en dood (of beter rondom dood en leven). Die gedachten kleuren het leven soms wat zwaar in, terwijl de natuur die bij de lente behoort, het leven soms zo mooi licht kunnen inkleuren. Immers, op onze breedtegraad is Pasen vooral ook een lentefeest en daar kun je je van alles bij voorstellen.
Alhoewel we dat vandaag de dag niet meer zo merken is van oudsher in de Christelijke Kerk in het Westen het accent gelegd op het lijden van Christus (denk aan de Mattheüs-Passion) en in het Oosten meer op de opstanding (denk aan het Russisch Paasfeest). Laten we - zonder Goede Vrijdag en het door Hem gebrachte algenoegzaam offer tekort te willen doen - ook vooral het wonder van Pasen (willen) ervaren.
“Mensen moeten niet bang zijn”, zei ooit Dietrich Bonhoeffer .
Angst is een slechte raadgever wist ook Dietrich Bonhoeffer.
 Hij vergeleek Goede Vrijdag dan ook niet met angst voor de dood, maar met hoop ! Want, zei hij, het is bevrijdend om niet bij je eigen persoonlijke lot te blijven stilstaan, maar daar bovenuit te stijgen. Stijgen naar de zin van alle leven en lijden, van alles wat gebeurt. Wie dat doet, krijgt hoop !
Kijk zelf maar eens terug, naar dat punt van crisis in je leven ... (toen, ooit).
 Een crisis is een keuzemoment, een crisis is ook een kans (volgens de Chinezen). Waar zou je zijn geweest zonder die crisis ?
 Zo bekeken draagt menige crisis een zegen in zich !
 Jammer dat die zegen pas veel later tot je doordringt.
“Wie kan berusten in het sterven, behoeft nog niet te kunnen berusten in de dood.
Het sterven overwinnen ligt binnen de menselijke mogelijkheden, de dood overwinnen betekent ... opstanding.” Alweer zo’n moeilijke maar ook mooie zin van Dietrich Bonhoeffer.
Pasen.
 Je kunt je richten op:
-  naar de dienst gaan,
-  de paasbrunch of het paasdiner,
-  de witte (Elzas-)wijn,
-  de (scharrel-)eieren ...
Wat betekent Pasen voor jou ?
 Is het het verhaal van Maria Magdalena bij het graf, van de Emmaüsgangers ?
 Wat betekent Pasen in jouw persoonlijk leven, spreekt de symboliek van Pasen je aan ?
 Dan kan Pasen een tijd worden om stil te staan bij je vermogen om - met Gods hulp - altijd weer op te krabbelen en wel:
-  dank zij de lessen die het leven je leerde,
-  dank zij de lessen van Zijn Woord,
-  dank zij de krachten uit het Heilig Avondmaal.
Zo kun je elke keer weer de kracht vinden om herboren (wedergeboren) verder te gaan.
Met dank aan Zijn offer op Goede Vrijdag !
 
Leo Kerseboom
 
 Muziek,

 Als ik Gods liefde gadesla, Michael Scherpenzeel

Dag 6 - maandag 29 maart

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Doen wat Jezus zegt
 
Boodschap: Wij luisteren naar Jezus Christus.
 Vaak heb ik het gevoel dat mijn relatie met Jezus een ‘golfbeweging’ is. Het ene moment goed en intensief en het andere moment los en oppervlakkig (of we zakken weg in een depressie). Herkent u dat? Het is ook wel afhankelijk van de omstandigheden die ik mee maak of wat mij overkomt. Daarom is dan een opmerking: 'Gods wil doen, gelijk Jezus dat deed', best lastig.
Er staat in Johannes 15: ”Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En
zijn liefde heeft mij altijd geleid. Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. (Johannes 15: 9-11, Bijbel in gewone taal.)
Deze blijdschap komt dus voort uit een constante relatie met Jezus Christus. Als ons leven verweven is met het Zijne. Dat is die verbondenheid met Jezus en met God. En hoe komt dat? ”... want dan blijft mijn liefde je leiden.” De liefde van God voor de mensen, welke Jezus heeft laten zien.
 De blijdschap van het dagelijkse leven met Jezus Christus houdt ons in balans, ongeacht hoogte en dieptepunten in ons leven. Er zit dus “goud in het moment”. Laten we dagelijks leren om van God afhankelijk te zijn.
 
Johan van de Pol
 
 Muziek
 'I don't know how to love him', Leo Kerseboom

Extra week 5 - zondag 28 maart

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Veertig dagen fonkeling – week 5

Bijna dooft het vuur in deze Goede Week, omdat onze Heer onder de druk bezweek. Donderdag het avondmaal, en Vrijdag ’t kruis. Blijft de hele aarde voortaan koud en grijs?
Ook al heb je ’t lastig, ligt alles overhoop:
 God begrijpt ons lijden,
 Hij brengt nieuwe tijden.
 Veertig dagen fonkeling, is veertig dagen hoop!

Dag 7 - zaterdag 27 maart

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

 Het Paasverhaal door de Zandtovenaar
 
Mark Roelofsen

Dag 8 - vrijdag 26 maart

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Delen
 
“De smaak van brood dat wordt gedeeld, is weergaloos.”
 Veel mensen hebben de ervaring opgedaan dat brood beter smaakt als je het met een ander deelt. Wij maken een trektocht. Een voetreiziger heeft geen brood meegenomen. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Wij geven hem van ons brood. Het smaakt hem en ons beter.
 Blijkbaar is het niet alleen het brood dat de smaak geeft. Het is ook de liefde die wij in het brood leggen, waardoor het brood zoveel smaak krijgt. En het is de gemeenschap die ontstaat als wij met elkaar brood delen.
 Bij het Heilig Avondmaal nemen wij middels brood en wijn deel aan het lichaam en bloed van onze Heiland.
In Marcus 14:22 lezen wij:
 Tijdens de maaltijd nam Hij het brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: “Neem het, dit is Mijn lichaam.”
De discipelen hebben in dit gebroken en gedeelde brood Jezus zelf geproefd, die hen heeft liefgehad tot het einde, die zich voor hen stuk liet breken opdat hun leven niet stuk zou breken.
 Ze hebben Jezus zelf geproefd, die hun Zijn vertrouwen schonk om hen hun leven op een nieuwe manier met elkaar te laten delen.
Anselm Grün
 
Leo Kerseboom

Dag 9 - donderdag 25 maart

Uitspraak bij de opstanding van Jezus:
 'Wie de mysteries van het christendom probeert op te helderen, gedraagt zich als iemand die een mop uitlegt.'
Tomáš Halík
 
Reinier van Markus

Dag 10 - woensdag 24 maart

Stille tijd om na te denken
 Over wat echt belangrijk is
Gedwongen rust zorgt voor inkeer
Ineens weten we weer wat er toe doet
Geen zoet kan ons bekoren
 Zo veel zo vaak verloren
 Waarom moest het zover komen
Rivieren stromen over van verdriet
En plastic afvaltroep.
 Onachtzaam weg gesmeten
 Staan wij nu voor het feit
Het kan echt niet langer zo
Een crisis cadeau voor wat
Te lang is weggezet.
De naakte waarheid moet gezegd
Keihard en zonder dralen
 Kijken wij nu recht In de ogen van God
Weerspiegeld in mensenogen
Het mag niet meer verloochend
De naakte waarheid aan het Licht gebracht
Veracht bespot met smaad en hoon
Weggezet als niet te vatten lading
 Lopen wij achter foute informatie aan
Sneller en meer was het devies
Mensen heb de aarde toch lief
Het kan echt anders minder minder
Denk toch aan al die kinderen
 En rustig aan relax nou maar
 Worden we daarom stilgezet?
 Komt de boodschap eindelijk binnen?
Heftige beelden komen op mij af
 Hoe kunnen wij verandering tot
 Stand brengen, waar moeten wij beginnen
Samen werken samen hopen
 Samen bidden samen binden
Alles is voor Iedereen, als we deze kennis
Nu eens gaan verspreiden
 Een nieuwe weg bereiden
 Deze zin kan wonderen verrichten
 Mogen wij hopen op nieuwe vergezichten
Als we de draagkracht er van inzien
Het is nog niet te laat
Alles is van en voor iedereen
Dan gaan wij de goede kant op
Zijn wij met elkaar verenigd
Geen afgescheidenheid
Of Tegenover elkaar meer
Maar allen samen
Halleluja!
 
Tineke Ebbing

 Ik kwam dit gedicht tegen en het sprak mij wel aan, zeker nu in dit COVID tijdperk.
Peter Koerts Meijer

Dag 11 - dinsdag 23 maart

Hoewel de veertigdagentijd zich richt naar het moment van Pasen, is dit voor ons als christenen niet het eindpunt, maar de ‘opening’ tot iets wat nog verborgen ligt in de toekomst.
 Laten wij maar eens kijken wat het boek Openbaringen aangeeft in hoofdstuk 20 vers 6:
“Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.”
 Daarna lezen wij in hoofdstuk 21 vers 3,4 en 5: “Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei: Alles maak ik nieuw!”
Ik wens ons allen toe dat wij genade ontvangen, de hoop, het vertrouwen en geloof hebben om ons dagelijks te richten naar dit moment:
 Verbonden zijn met de God der liefde, zonder enige beperking!
 
Ruud Metsch

Dag 12 - maandag 22 maart

Een dagje Heilig-Landstichting. Wandelen door de kleine straatjes van een dorp uit Israël. Een kijkje nemen in een heuse synagoge. Staan op dat grote plein, tegenover de rechterstoel van Pilatus. Dat kan allemaal, zomaar in eigen land.
 Hier en daar ouders met kinderen. Je kunt hier heel wat leren in de Heilig-Landstichting in Nijmegen. Het meest heb ik daar geleerd van een klein jongetje. We waren bijna aan het eind van de route. Op een heuvel: een kruis. Golgotha. Stil stond ik ernaar te kijken.
Het is maar een voorbeeld, net alsof. Maar toch ... Opeens staat er een jongetje naast mij. Zijn moeder, zeulend met de kinderwagen, komt net om de hoek van het pad, een eindje verderop. Mam, kijk eens!! Wat zie je dan? vraagt zijn moeder. En hij wijzend naar Golgotha zegt: Een uitkijktoren.
Een uitkijktoren. Golgotha als uitkijkpost. Mooier omschrijving van Golgotha is nauwelijks denkbaar. Het kruis is een toren! Een vinger omhoog, een wijsvinger naar de hemel.
 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven ... Een uitkijktoren.
Waar vind je zo’n uitzicht over de wereld als op Golgotha. Wie staat aan de voet van het kruis die ziet pas goed hoe de wereld erbij ligt verloren in schuld. De leugen hebben wij lief, de waarheid wordt gewurgd, het leven wordt vermoord. Afschuwelijk uitzicht!
Maar, God-dank, ik zie meer!! Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Glanst daar in de verte al niet het licht van Pasen? Als is de leugen nog zo snel, Christus, de waarheid achterhaalt haar wel.
 Vanaf Golgotha zie je al iets van de contouren van het nieuwe Jeruzalem. De schuld? Verzoend! De zonden? Vergeven!
Ik wilde wel dat ik zo een kind kon zijn en iedereen wijzend naar Golgotha, zeggen kon: Kijk, een uitkijktoren.
 
Ds. A.F. Troost
 
Richard Steunebrink

Extra week 4 - zondag 21 maart

 Veertig dagen fonkeling – week 5 

Fonkel, fonkel, fonkel, stook het vuurtje op.
 We zoeken naar de vrolijkheid, de vonk van hoop. Veertig dagen as ... maar er is altijd licht,
 Jezus houdt ons vast en Pasen komt in zicht. 
Ook al heb je ’t lastig, ligt alles overhoop:
 God begrijpt ons lijden,
 Hij brengt nieuwe tijden.
 Veertig dagen fonkeling, is veertig dagen hoop!

Dag 13 - zaterdag 20 maart

“Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’”
(gedeelte van Johannes 2:13-25).
De leerlingen van Jezus geloofden dat wat Jezus in de tempel deed, uitgelegd moet worden vanuit een diepgaande zorg dat God geëerd zou worden. We kunnen niet zeggen dat alle handelaren en geldwisselaars te kwader trouw handelden. Wel was hun handel in de loop van de tijd kennelijk gewoon geworden. Het werd geaccepteerd. In Marcus zei Jezus over dit voorval: “Staat er niet geschreven: ‘Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn?’” We kunnen uit deze gebeurtenis afleiden dat er ook bij ons gewoonten kunnen insluipen die – zonder dat we het goed in de gaten hebben – ons afleiden van onze bestemming.
Deels gebaseerd op Niet van brood alleen, publicatie van het NBG
 
 Nico Klene

Dag 14 - vrijdag 19 maart

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Het ontstaan van een feestmaal
 
Als de één een vis meebrengt en de ander een brood, ontstaat er een feestmaal. Wanneer iedereen iets meebrengt, lijkt het op een of andere manier altijd of er meer dan genoeg te eten is.
Als je iets geeft zonder bijbedoelingen, vermeerdert het zich. Eén vis worden er twee, en twee worden er vier.
 Jouw gave voedt de anderen en hun gave voedt jou.
Wij zien het verhaal van het brood en de vissen als een wonder, een wonder van Jezus, een wonder van één persoon.
 Maar misschien is het een wonder in een ander opzicht: Jezus laat ieder van ons zien wat we moeten doen.
Hij nodigt ons uit bij de oogst van gemeenschapszin, waarbij iedereen oprecht iets te geven heeft, als wezenlijk onderdeel van “de maaltijd van het leven”.
Naar Paul Ferrini
 
Leo Kerseboom 

Dag 15 - donderdag 18 maart

Hij bracht grote massa's in beweging. Toen de wonderen stopten hebben ze hem verworpen en gedood.
Stamapostel Schneider, 7-2-2021
 
 Menno Versteeg 

Dag 16 - woensdag 17 maart

Dag 17 - dinsdag 16 maart

Als ‘evangelisten’ hebben wij de opdracht gekregen om te getuigen van het evangelie. Door Nel Benschop is dit in een gedicht uitgewerkt, zie hieronder. Na lezing begrijpt u dat ik hier geen nadere toelichting op geef!
 
Opdracht

Zo spreekt de Heer: ‘Ga heen, vertrouwend op Mijn kracht, Vervul uw taak: heb Ik u niet gezonden?
 Vrees niet voor de verschrikking van de nacht,
 Noch voor het kwaad, dat ’s middags wordt gevonden. Want weet: Mijn eng’lenwacht zal wakend om u zijn, Opdat g’uw voet niet aan een steen zult stoten;
Als ge Mij aanroept in benauwdheid of in pijn
 Dan houdt Mijn hand de uwe vast omsloten.
 Ga heen, wees sterk; geef anderen het levensbrood, Put uit Mijn bron, zoveel ge zult begeren;
 Al zijn uw krachten klein, Mijn macht is groot,
 Ik raak uw tong aan en zal u Mijn woorden leren. ‘
De vogel van het woord, Nel Benschop

 Ruud Metsch

Dag 18 - maandag 15 maart

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

 Dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang (Psalm 100:2)
Hoe kunnen wij de Heer dienen ?
Een mooie dienst verrichten wij wanneer wij onze gaven inzetten in de gemeenschap. Dat kan al met heel eenvoudige middelen. Als wij aandacht aan de ander schenken, belangstelling voor hem tonen, begrip hebben, moed inspreken, in het geloof ondersteunen en voor hem bidden. Dat zijn geweldige dienstbewijzen.
Een mooie dienst verrichten wij wanneer wij het evangelie naar buiten in woord en daad zichtbaar maken.
Dienen is een zaak voor ons allemaal is – zonder uitzondering ! Dus: Dien de Heer – met vreugde – uit liefde !
Leo Kerseboom 

Extra week 4 - zondag 14 maart

Veertig dagen fonkeling - week 4 

Denk aan alle landen waar nog onrecht heerst, zeg dan niet: bekijk het maar, want ik kom eerst. Laat de liefde gloeien, blaas de wereld aan! Iedereen en overal een waardig bestaan! 
Ook al heb je ’t lastig, ligt alles overhoop:
 God begrijpt ons lijden,
 Hij brengt nieuwe tijden.
 Veertig dagen fonkeling, is veertig dagen hoop! 

Dag 19 - zaterdag 13 maart

Wat zie je? Wat doe je?
 
“Maar Hij was het die onze zonden droeg, die ons lijden op zich nam. Wij zagen Hem echter als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing.” (Jesaja 53:4-5).
Honderden jaren tevoren wees de profeet Jesaja al op het bijzondere dat zou gaan gebeuren – op de genezing die Hij zou brengen. Zien we het? Doet het ons wat? Wat doen we ermee?

Nico Klene 

Dag 20 - vrijdag 12 maart

 We gingen reeds als kinderen naar de kerk
 ’t was of we dichter bij ’t mysterie stonden,
 ’t is vreemd, nu vind ik in m’n rozenperk
 Iets wat ik in de kerk nooit heb gevonden
 
 en toch wil ik weer bij de doopvont staan
 en knielen als de altaarschellen klinken
 en na de zegen wee naar huis toe gaan
 en met de kind’ren samen koffie drinken
 
 Uit de bundel Liggen in ’t gras van Toon Hermans het gedicht ‘De kerk’
 
Richard Steunebrink

Dag 21 - donderdag 11 maart

Omarmd
 
 Deze maand staat in het teken van het lijden en het offer van Jezus Christus. Daarmee staat dus de grondslag van de verlossing centraal. We kunnen nu gewoon door de tijd heen wandelen, maar we kunnen er ook bijzonder bij stilstaan. Het is niet zomaar iets!
 Jezus heeft iets groots gedaan – niet voor zichzelf – maar voor ons!
 
 Ik moet helaas constateren dat in onze omgeving, u herkent dat wel, velen zijn omringd door diverse zorgen en pijnen naar lichaam, ziel en geest. Je zou kunnen zeggen: die een lijdenstijd doormaken. Dan moet ik denken: hoe ging Jezus hiermee om? Dat klinkt gemakkelijk zou je zeggen. Jezus was immers de zoon van God!! Maar Jezus was ook gewoon MENS – wel een bijzonder mens. Ook Jezus vroeg om hulp bij Zijn vader.
 
 Laten we net als Jezus op onze God vertrouwen en vragen om Zijn hulp en genade. Dan zal het ons lukken, net als Jezus, te overwinnen.
 Elke dag vraag ik aan God, zoals een lied zegt: Heer wees genadig en verhoor toch mijne bede …  ?
 
 Onze districtsapostel Rainer Storck gaf ons in de dienst voor dienaren in Hilversum een mooi woord mee uit Daniël 10 : 18-19:
 “Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij nogmaals aan en schonk me kracht. Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’” (geldt voor elk geslacht).
 
 Laat dit woord ons versterken en laten we elke keer zijn omarming zoeken en ervaren. Laten we met z´n allen zo´n gemeenschap vormen de komende tijd waar we omarmd mogen worden DOOR HEM die de lijdenstijd heeft overwonnen voor jou en mij.
 
 In liefde omarmd,
 Peter Koerts Meijer

Dag 22 - woensdag 10 maart

“Maria, waarom weent gij?” (uit: Joh 20:1-18)
 
 Menno Versteeg

Dag 23 - dinsdag 9 maart

 De periode die wij nu beleven, mogen wij ervaren als een voorbereiding op het aanstaande paasfeest. In dit kader worden wij allen opgeroepen, om ons te reinigen (vastentijd).
 Je kan in de Bijbel teruglezen dat Jezus de tijd voor zijn offer o.a. gebruikte om de tempel van Jeruzalem te reinigen.
 In Lucas 19 vers 46 staat hierover: “Er staat geschreven: ‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’” (zie ook Jesaja 56:7, waar staat: “Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.” ).
 Matteüs 21:12-17, Marcus 11: 15-19, Lucas 19: 45-48 en Johannes 2: 13-16.
 
 Ruud Metsch

Dag 24 - maandag 8 maart

Voel wat er is
 
Ons leven van alle dag is niet altijd opwindend. Concentreer je op de gewone dingen van het dagelijkse leven. Vertrouw erop dat je daar alles zult vinden wat je zoekt. Het gaat niet om interessante nieuwtjes, maar het komt erop aan te voelen wat er is. Neem waar wat er is. Laat datgene wat de werkelijkheid van je leven vormt, tot zijn recht komen. Dan zul je merken dat het leven van alle dag je leidt naar de wezenlijke dingen, je een zuiver inzicht geeft in het menselijk bestaan. En wanneer je contact hebt met datgene wat er is, dan raak je de grond van het hele bestaan. Wanneer het leven van alledag een plaats wordt om te oefenen, een plek om God te ontmoeten, dan verandert dit dagelijkse leven van karakter.
 
 Bron: Boek van Levenskunst van Anselm Grün
 
Richard Steunebrink

Extra week 3 - zondag 7 maart

Veertig dagen fonkeling - week 3
 
 Wat er ook gebeurt, het vuur wordt niet gedoofd
 God heeft al zijn schepselen trouw beloofd.
 Blijf gerust geloven dat het gloeien gaat,
 alles door zijn adem aan het groeien slaat!
  
 Ook al heb je ’t lastig, ligt alles overhoop:
 God begrijpt ons lijden,
 Hij brengt nieuwe tijden.
 Veertig dagen fonkeling, is veertig dagen hoop! 

Dag 25 - zaterdag 6 maart

Vissers der mensen
 
 Ik moest denken aan V.D.M. “Verbi divini minister” is de volledig in het Latijn uitgeschreven betekenis van de afkorting V.D.M., die soms gebruikt wordt om van mensen die predikant zijn, achter hun naamsvermelding duidelijk te maken dat zij het beroep van geestelijke uitoefenen.
 Letterlijk betekenen deze Latijnse woorden: (be)dienaar van het goddelijk woord, waarmee tegelijkertijd wordt bedoeld: bedienaar van het Sacrament van het Woord, ofwel: de uitleg en prediking van de bijbel en zo ook dienaar van God, want dienstbaar aan de verbreiding van het evangelie.
  
 Bent u dat ook niet? V.D.M. – met andere woorden: Visser Der Mensen.
 Dienstbaar aan de verbreiding van het evangelie. Het was en is de blijde boodschap van Jezus voor alle zielen. Daar mag je over spreken, van getuigen.
  
 Hoe ging dat ook alweer? ‘‘En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen” (Lukas 5:10). Jezus heeft die opdracht immers aan Zijn discipelen gegeven! Ze zouden geen vissers meer zijn op het meer van Galilea, maar vissers van mensen worden. Jezus gebruikte geen moeilijke taal. “Jullie zullen vissers van mensen zijn.”
  
 ‘Mensen vissen’ betekent ‘mensen redden’. In de vertaling staat ‘vangen’. Dat klinkt niet erg positief. Mensen vangen. Dat zeg je over boeven, over mensen die juist niet gered willen worden. Volgens Lukas heeft Jezus een bijzonder woord gebruikt toen Hij dat tegen Petrus zei. Je zou het kunnen vertalen met ‘levend vangen’. Als je nog een stap verdergaat, zou je kunnen zeggen: ‘vangen om te laten leven’.
  
 Is dat niet mooi gezegd? Mensen vangen om ze te laten leven. Dat is visser van mensen zijn. Dat betekent het dus, maar wat houdt het in? En hoe doe je dat, als je ‘maar’ een eenvoudige visser bent, met meer verstand van vissen dan van mensen? Wat is dat dan: mensen vangen om ze te laten leven? Hoe vang je een mens? En wat is dat leven dat Jezus bedoelde? De vissers zullen nog veel meer vragen hebben gehad.

 
 Mensen leren vangen.
 Toch lees je niet dat Petrus en de anderen zeiden dat ze dat niet konden. Integendeel: “Ze lieten alles achter en gingen met Jezus mee” (Lukas 5:11). Daar is een verklaring voor. Jezus had er ’s nachts voor gezorgd dat hun netten vol zaten met vis, terwijl ze daarvóór niets hadden gevangen. Als Jezus dat kan en Hij geeft de opdracht om mensen te vangen, dan mag je er toch zeker op rekenen dat Hij je dat gaat leren.
 
 Er staat: “Toen Petrus dat zag ...” Ik denk dat Petrus veel meer heeft gezien dan netten vol met vissen. Petrus en ook de anderen hebben (in)gezien wie Jezus was. De Visser ... nee, de Redder der wereld.
 Terug naar dat: “dienstbaar aan de verbreiding van het evangelie.” Redder van alle zielen op aarde alsook aan gene zijde. Wij geloven in die Redder. Omdat we zelf hebben ervaren dat er meer is, ... vangen en laten leven ... Dat doet de blijde boodschap. Het gebod om te vissen.
 
 Evangeliseren is niet nodig om in de hemel te komen, wel om daar familie en vrienden te ontmoeten
(= ge-boden te vissen).
 
Johan van de Pol

Dag 26 - vrijdag 5 maart

Openstaan voor anderen
  
 Ieder mens heeft iets waarvan jij kunt leren.
 Openstaan voor anderen betekent een uitdaging voor jezelf.
 Het houdt in dat je ieder mens steeds weer opnieuw tegemoet moet komen.
 Het houdt in dat je ieder mens moet geven wat hij nodig heeft: … liefde, vreugde, raad, steun.
 Zo help je hem verder, maar ook jezelf.
 Immers, van een open ontmoeting kom je altijd terug met nieuwe ervaringen.
 Het is echter wel voorwaarde om geen vastgeroest wereldbeeld te hebben waarin ‘andere’ mensen niet passen.
 Er zijn mensen die precies weten hoe de ander zich moet gedragen.
 Wanneer die ander niet aan de verwachting beantwoordt, telt hij vanaf het begin al niet meer mee.
  

 Vraag je eens af hoe je mensen die je voor het eerst tegenkomt, beoordeelt. 

  • Zijn het de negatieve dingen waar je het eerst op let ?
  • Zou het kunnen dat je bij andere mensen eigenschappen bekritiseert die je zelf hebt ?

 

 Als je je richt op het goede in de ander, zal de ander als zodanig op jou reageren.
 
 Een Indisch sprookje:
 
Er was eens een hond, die rondrende in een kamer, waarvan alle wanden van spiegels voorzien waren.
Plotseling zag hij veel honden.
Hij werd woedend, liet zijn tanden zien en gromde.
Alle honden in de spiegel werden even woedend, lieten hun tanden zien en gromden.
De hond schrok en begon rondjes te lopen tot hij eindelijk in elkaar stortte.
Had hij éénmaal met zijn staart gekwispeld:
al zijn spiegelbeelden hadden hem hetzelfde vriendelijke gebaar teruggegeven.
 
Openstaan voor anderen is ook een houding die van belang is in de voorbereiding naar de ontslapenendienst toe …
 
Leo Kerseboom

Dag 27 - donderdag 4 maart

 

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’  (Johannes 11: 25-26)
 
 Reinier van Markus

Dag 28 - woensdag 3 maart

 

Een mens te zijn op aarde
 in deze wereldtijd,
 is leven van genade
 buiten de eeuwigheid,
 is leven van de woorden
 die opgeschreven staan
 en net als Jezus worden
 die ’t ons heeft voorgedaan.
 
 Een mens te zijn op aarde
 in deze wereldtijd,
 dat is de Geest aanvaarden
 die naar het leven leidt;
 de mensen niet verlaten,
 Gods woord zijn toegedaan,
 dat is op deze aarde
 de duivel wederstaan.
 
 Willem Barnard
 
 Nico Klene

Dag 29 - dinsdag 2 maart

 Is vandaag de dag?
 
 Een collega van mij worstelde met haar leven. De gevolgen van de keuzes die zij had gemaakt en misschien vooral de gevolgen door geen keuzes te maken, hadden haar ingehaald. Het tastte haar aan, fysiek en lichamelijk. Op een dag werd ze wakker en dacht: dit wil ik niet zijn. Vandaag gaat het roer om. Ze is haar voornemens gaan delen, heeft hulp gezocht, is gaan sporten, is zich anders gaan voeden en heeft haar leven meer gestructureerd. Inmiddels zes maanden verder is de verandering zichtbaar en is zij een voorbeeld voor velen om haar heen.
 
 De veertig dagen voor Pasen wordt dag voor dag stilgestaan bij het leven van Christus. Deze tijd wordt ook wel vastentijd genoemd. Wij kennen deze traditie niet in onze kerk. Voor de viering van het Heilig Avondmaal kennen wij dit moment. Laten we vandaag ook breken met een gewoonte waarvan we weten dat die eigenlijk niet goed voor ons is. Bewust aanpakken tot de Paas.
 
 Menno Versteeg 

Dag 30 - maandag 1 maart

 De maand maart wordt gekenmerkt door twee ervaringen: in de natuur door de beginnende lente en in het religieuze leven door de voorbereiding op de Lijdensweek en Pasen. In Christelijke kerken wordt gevast. Inmiddels raken we ermee vertrouwd dat je kunt “vasten” door bijvoorbeeld met jezelf af te spreken minder te roken, minder alcohol te drinken, minder je mobiele telefoon en de sociale netwerken te gebruiken. De voorbereidingstijd op de Lijdensweek en Pasen nodigt ons immers uit eenvoudig(er) te gaan leven, van het vele af te zien en ons te richten op ons diepste wezen, onze ziel die van God komt en naar God teruggaat. We willen harmonie ervaren.
 
 In de maand maart begint ook de lente, het seizoen waarin het nieuwe leven ontluikt uit schijnbare verstarring. Is dat niet bijzonder, is dat niet mooi? Hebben we er een gevoel bij?
 We willen zo in de maand maart een bijzondere tijd beleven, te beginnen met het feest van barmhartigheid op zondag 7 maart aanstaande. Op weg naar Pasen zullen de grote vragen van het leven langs komen: de ervaring van duisternis en licht, het denken over verstarring/dood en opstanding.
 
 We mogen straks met Pasen (en misschien al eerder) losbreken uit de ketens die ons vasthouden, opstaan uit het graf van duisternis en berusting, de ruimte en vrijheid ingaan. Laat onenigheid los. Laten we vreedzaam samenleven als diegenen aan wie de vrede van de Opgestane elke keer weer ten deel valt.
 
 Leo Kerseboom

Extra week 2 - zondag 28 februari

 Veertig dagen fonkeling - week 2 
  
 Weet je nog hoe leuk en fijn het leven was?
 Voel je nog die fonkeling onder de as?
 Blaas de warmte aan en zoek het leven op,
 in je eigen hart, in elke lenteknop!
  
 Ook al heb je ’t lastig, ligt alles overhoop:
 God begrijpt ons lijden,
 Hij brengt nieuwe tijden.

 Veertig dagen fonkeling, is veertig dagen hoop! 

Dag 31 - zaterdag 27 februari

Zegen
 
 Je mag er zijn
 zoals je bent.
 
 Je mag er zijn
 voor jezelf.
 
 Je mag er zijn
 voor anderen.
 
 Je mag er zijn
 voor de Eeuwige
 zoals je bent bedoeld.
 Wees er dan ook zoals
 de Eeuwige is bij jou.
 
 Henk Herstel
 
 Johan van de Pol 

Dag 32 - vrijdag 26 februari

Hoe zal het zijn, als je weet dat je nog maar 40 dagen hier mag leven.
 Welke keuzes zou je maken voor dit hier nog korte even.
 Zou je denken aan hoe Christus is voorgegaan?
 Zou je dan het lijden voor die dagen,
 net als hij kunnen verdragen?
 
 Menno Versteeg

Dag 33 - donderdag 25 februari

Inkeer en bezinning
 
 We kennen allemaal wel ‘van de tijd voor Corona’ het uitbundig feest vieren met carnaval. Dit wordt gevierd voorafgaande aan het begin van de vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder voor mij, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal). Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden, zegt men.
 Als we denken aan Jezus die veertig dagen niet at en vermoedelijk ook niet dronk, kunnen we ons niet voorstellen hoe dat is geweest. Wel dat het heel zwaar moet zijn geweest. We spreken dan ook over de lijdenstijd (vastentijd). Er wordt van u en mij niet verlangd om hetzelfde te doen als Jezus, maar toch zit er een belangrijke boodschap in verwerkt. Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen zou een vorm van vasten kunnen zijn. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Maar als ik eerlijk ben tegen u: dat gaat mij nu al niet lukken 😊
 
 Een goede manier van vasten in mijn beleving zou eventueel kunnen zijn:
 1. een betere omgang met jezelf, 2. een betere omgang met je medemensen, 3. een betere omgang met het milieu en, last but not least, 4. een betere omgang met God.
 
We mogen er nu bijzonder bij stilstaan. Eigenlijk zouden we dat altijd moeten doen, wat denkt u?
 
Peter Koerts Meijer 

Dag 34 - woensdag 24 februari

Oog in oog met jou staan, is niets anders dan oog in oog met God staan.
 
 In een wereld vol oordeel dat van alle kanten kan komen en waar je er zo ‘uit‘ ligt, hebben we een God nodig van wie de liefde stabiel blijft. Maar hoe kun je dat ervaren? Veel christenen gaan dan een soort mantra toepassen, zoals: heel vaak tegen jezelf zeggen dat God van je houdt. Dat kan helpen. Een beetje. Maar kunnen gedachten op tegen die dagelijkse ervaringen van oordeel?
 
 We leren vooral door ervaringen. En Gods liefde ervaren we vooral via menselijke liefde. Dus als je meer van Gods genade wilt ervaren, ga dan meer om met genadige mensen …
 
 Gedachten uit 40-dagenkalender 2021 gebaseerd op Genesis 33: 1-11.


Richard Steunebrink

Dag 35 - dinsdag 23 februari

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

40 !

 
 Het getal veertig komt regelmatig voor in de Bijbel. Vaak gaat het dan om perioden van inkeer, van voorbereiding, van loutering. Enkele voorbeelden:
 - veertig dagen duurde de zondvloed;
 - veertig dagen daarna liet Noach een raaf uit om te ontdekken of de aarde weer droog was gevallen;
 - veertig dagen was Mozes op de berg Sinaï waar hij de Tien Geboden ontving;
 - veertig jaar trok het volk door de woestijn op weg naar het beloofde land;
 - veertig dagen reisde (de vermoeide) Elia naar de berg Horeb, gesterkt door het voedsel dat de Heer hem had gegeven - daar ging God hem voorbij in het suizen van de wind;
 - veertig dagen vastte Jezus in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld:
   
 Jezus, diep in de woestijn,
 eenzaam en vol vragen,
 voerde daar een zware strijd
 veertig lange dagen.
 
 Veertig dagen zonder brood,
 Hij is niet bezweken
 - ook al was de honger groot -
 voor zijn tegenspreker.
 
 Jezus, diep in de woestijn,
 veertig lange dagen
 bleef het in de zware strijd
 met Gods woorden wagen.
 
 Hanna Lam (melodie Wim ter Burg)
 
 Nico Klene 

Dag 36 - maandag 22 februari

 Christus is onze toekomst

 We zijn bijna een jaar in een ongewone situatie. Corona heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Ons ‘normaal’ is weg! Deze pandemiecrisis maakt dat je gaat denken over je leven. Hoe gaat het verder?
 
 Wie moet je geloven? Iedereen heeft er een mening over; wat vind ik ervan? Complottheorieën; wat is waarheid? Klopt het regeringsbeleid? Er zijn wetenschappelijke uitspraken, zijn die waar? Is de journalistiek altijd actueel en oprecht? Denk aan nepnieuws.
 
 Men heeft het over een ‘Grote Herstart’ (‘The Great Reset’) Het gaat om de transitie van het financieel, economisch en maatschappelijk bestel, zodanig dat er een nieuwe wereldorde uit voortkomt. Allemaal relevante vragen die oproepen dat we moeten wennen aan een ‘nieuw normaal’.

Wie de bijbel kent, zal niet opkijken van bovengenoemde ontwikkelingen. De Bijbel geeft aan dat er in oude tijden ook al soortgelijke omstandigheden waren. Het volk van God uit het Oude Testament alsook de eerste christenen kenden deze onderdrukkingen, deze vragen en deze omstandigheden.
We weten immers dat de tegenstander niet stilzit. Hij is bezig zijn plannen te realiseren. Dat plan komt er, kort gezegd, op neer dat alles en iedereen onder zijn heerschappij moet komen. Het digitale tijdperk waarin we nu leven, is daar uitermate geschikt voor. Zo wordt ook de waarheid geweld aangedaan.
 
Het boek Openbaringen is het boek dat de eindtijd beschrijft. Onze toekomst dus! Maak je dus geen illusies. Want de wereld stevent af op de grote apotheose van de geschiedenis (apotheose = indrukwekkend hoogtepunt als einde (van iets) – Grieks voor "de verheffing van de mens tot god"). En daar zijn de huidige ontwikkelingen (verborgen) onderdeel van. Het moet ons niet bevreemden, het is allemaal voorzegd! Kennelijk moet dit gebeuren, zoals we in de voorbije eeuwen ook al hebben gezien - het is niet anders. Echter er is iets positiefs, want als het eenmaal zover is, komt Jezus -  en zal vanuit de hemel Zijn heerschappij laten zien.
Hij zal de duivel veroordelen en orde op zaken stellen.
 
Mooi, om te weten en hoopvol om te geloven; het komt goed! De allergrootste “reset” komt niet van machten of van mensen maar van God. In Openbaringen 21: 5 staat:  “Zie ik maak alle dingen nieuw.”
 
Johan van de Pol  

Extra week 1 - zondag 21 februari

Veertig dagen fonkeling - week 1
 
 Kijk eens in de as of daar een vonkje brandt …
 Groen begin van leven in het donkere zand …
 Zoek naar wat er warmte geeft in jouw bestaan!
 Zie het kooltje gloeien en wakker het aan!
 
 Ook al heb je ’t lastig, ligt alles overhoop:
 God begrijpt ons lijden,
 Hij brengt nieuwe tijden.
 Veertig dagen fonkeling, is veertig dagen hoop!
 
 
 Marjet de Jong: www.geloventhuis.nl
 
 Roland en Annemieke van der Groen

Dag 37 - zaterdag 20 februari

 Ik ben de wijnstok
 
 Lieve tieners, jeugd, broeders en zusters,
 In de Bijbel lezen we hoe Jezus verschillende personen ontmoet. Bij al die ontmoetingen laat Jezus zien wie Hij is (Jezus is immers de Zoon van God). Soms zijn het mooie ontmoetingen. Maar er zijn ook ontmoetingen die bedreigend zijn voor Jezus.
 
 Jezus vergelijkt zichzelf met een wijnstok en wij mogen Zijn ranken zijn. Jezus die als een wijnstok vast geworteld staat, onwankelbaar.
 
 Jullie hebben vast wel het verhaal gehoord of  gelezen over Jezus in de woestijn. Aan alle kanten wordt er aan hem getrokken. De tijd van 40 dagen heeft ervoor gezorgd dat Zijn besluit voor de mensheid niet oppervlakkig is, maar juist diep geworteld zit. Wanneer de duivel komt, is Jezus niet omver te blazen. Hij weet immers wat Zijn opdracht is: alle mensen dichter bij God te brengen.
 
 Het is soms best lastig voor ons als mensen om de juiste keuzes te maken; lukt ons niet altijd. Jezus weet als geen ander wat wij nu allemaal meemaken.
 
 Als we nu eens wat meer de tijd nemen – laten we er veertig dagen voor uittrekken. Dan hoop ik echt dat, net als Jezus dat had, je vertrouwen in de lieve God zo diep geworteld is dat ze ook jou niet meer omver kunnen blazen.  “Dan ben je een rank die mooie vruchten draagt”, hoe gaaf is dat!!
 De lieve God houdt van vruchten, en het is ook nog eens gezond – toch?
 Succes de komende veertig dagen.
 
 Lieve groeten,
 (Ome) Peter Koerts Meijer 

Dag 38 - vrijdag 19 februari

Lijden - de Pietà

 
Een Pietà of Piëta is een kunstwerk dat Maria verbeeldt met haar dode zoon Jezus in haar armen, na de kruisafname, waarbij zij hem meestal op haar schoot houdt. Deze scène spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding en is in de loop van de tijd een universeel beeld van verdriet geworden. Pietà is een Italiaans woord dat compassie, piëteit of erbarmen betekent. Opmerkelijk is dat deze scène, hoewel populair bij kunstenaars, niet letterlijk in de bijbel staat.
 
 De Pietà ontstond in de Middeleeuwen, eind 13e eeuw, in de Duitse streek Thüringen. Het heette toen ‘Vesperbild’.  Bron: Grady van den Bosch
 
 Deze Pietà is van Vincent van Gogh.
 
 Mark Roelofsen 

Dag 39 - donderdag 18 februari

De veertigdagentijd geeft ons de tijd om ons voor te bereiden op het grote wonder van de overwinning door Jezus Christus op de zonde (kruisiging / Goede Vrijdag) en de dood (opstanding / Pasen). Deze overwinning geeft degene die dit wil, het eeuwig leven in de nabijheid van de God der liefde. Deze geborgenheid kunnen wij in vele woorden uitdrukken, toch is het beperkt wat wij kunnen verwoorden. Uiteindelijk zal onze conclusie worden, na het aanschouwen van het nieuwe, dat onze woorden, gedachten, beelden etc. onvoldoende waren en dat de grootsheid van de (komende) werkelijkheid dit ver overstijgt.
 
In dit kader denk ik ook aan wat een jonge vrouw mag ervaren, wetende dat ze zwanger is en uitziet naar het komende nieuwe leven. Het verlangen van haar (en uiteraard ook van de vader) deelt zij met haar familie, vrienden en vriendinnen, dit omdat de blijdschap van de komst van het nieuwe leven haar volledige leven vult. De liefde van de moeder wordt hoorbaar zoals zij bijvoorbeeld spreekt over het wonder van het nieuwe leven. Keuzes van haar handelen worden gericht om dit leven te beschermen, te koesteren en geborgenheid te geven.
 
Als apostolische christenen mogen wij ook uitzien naar het nieuwe leven, in de nabijheid van onze Hemelse Vader en Zijn Zoon, die ons ook de geborgenheid wil geven, gelijk als de moeder aan haar kind. Laat dit ons mogen verblijden, maar ook ons stimuleren hierover te spreken met onze omgeving, waarna de andere zal ervaren: ja, de blijdschap van het nieuwe leven is ‘zichtbaar’ aan haar of hem, en dit geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst.
 
 Ruud Metsch

Dag 40 - woensdag 17 februari

Wat een tijd
 
 Veertig dagen, wat een tijd!
 Lange tijd om te bezinnen
 om te denken hoe je leeft,
 wat je neemt en wat je geeft.
 Ga je door met wat je deed
 of ga je opnieuw beginnen?
 
 Veertig dagen, wat een tijd!
 Tijd genoeg om stil te blijven,
 om te denken hoe het gaat,
 wat je doet en wat je laat.
 Ga je verder op jouw spoor?
 Wil je zo je leven door?
 
 Veertig dagen, wat een tijd!
 Lange tijd om af te tellen.
 Elke dag meer licht gegeven
 om naar Pasen toe te leven.
 En kom je bij Pasen aan….
 is het tijd om op te staan!
 
 Dichter onbekend

Reinier van Markus